Ysgol Llanfyllin


Ynghylch

Mae Chweched Dosbarth Ysgol Llanfyllin yn gymuned ddysgu fywiog o dros 120 o fyfyrwyr. Wedi'u lleoli mewn Canolfan Chweched Dosbarth bwrpasol, mae myfyrwyr yn mwynhau eu caffi, ystafell gyffredin a mannau gweithio tawel eu hunain. Mae gennym arlwy academaidd gref, sy'n cynnwys amrywiaeth eang o bynciau galwedigaethol Lefel A a Lefel 3 i gwrdd â diddordebau ac uchelgeisiau amrywiol ein myfyrwyr. Head of sixth form email address: ke@llanfyllin.powys.sch.uk

Gwybodaeth allweddol

  Bagloriaeth Cymru: Compulsory

  Gwisg: No

  Sefydlu: Provided

  Ystafell Gyffredin: Yes

  Parcio: Yes

  Oddi ar y safle: Yes

  Cardiau ID: Yes

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility