Bioleg


Trosolwg o'r cwrs

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Bioleg yn cynnig gwybodaeth eang i ddysgwyr sy'n ymwneud â llawer o agweddau amrywiol ar amrywiaeth o destunau.

Mae'r rhain yn cynnwys gweithredu mewnol organebau mewn ffisioleg a chyd-ddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg, i faterion cymdeithasol yn cynnwys dylanwad dynol ar yr amgylchedd ac ystyriaethau moesegol geneteg.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/bioleg-ug-safon-uwch/#tab_keydocuments

Cyfleoedd

Bywydeg yw’r astudiaeth o bopeth byw, o blanhigion ac anifeiliaid i ficro-organebau. Mae’r pwnc hefyd yn cwmpasu sut gallwn warchod pethau byw, a sut gallwn eu defnyddio i ddatrys problemau.

Mae llawer o feysydd arbenigol o fewn bioleg, yn cynnwys bioleg ddynol, bioleg anifeiliaid eraill (swoleg), microbioleg, biocemeg a biotechnoleg.

Mae’r erthygl hon yn ystyried rhai o’r gyrfaoedd y gallwch eu gwneud ar ôl astudio bioleg:

https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/bioleg

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0724/3

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility