Seicoleg


Trosolwg o'r cwrs

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch o'r safon uchaf, mae'n glir ac yn hygyrch i athrawon ac yn ddiddorol a thrwyadl i'r myfyrwyr.

Mae cyfleoedd i astudio clasuron seicoleg yr un pryd â chyflwyno dadleuon a thestunau parhaus sy'n ennyn diddordeb dysgwyr o hyd.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/seicoleg-ug-safon-uwch/#tab_keydocuments

Cyfleoedd

Mae seicolegwyr yn astudio sut bydd pobl yn meddwl ac yn ymddwyn. Byddan nhw’n ystyried pob agwedd o ymddygiad a’r meddyliau a’r teimladau sy’n ein gwneud yn unigolion.

Bydd seicolegwyr yn defnyddio eu dealltwriaeth i helpu pobl i ddatrys problemau, goresgyn anawsterau a gwella eu bywydau. Mae llawer o seicolegwyr yn gweithio ym maes gwasanaethau iechyd ac addysg, ond gellir eu canfod mewn amrywiaeth helaeth o feysydd eraill hefyd.

https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/gyrfaoedd-mewn-seicoleg

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0723/7

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility