Troseddeg


Trosolwg o'r cwrs

Mae Diploma Cymhwysol Lefel 3 CBAC mewn Troseddeg yn gymhwyster ag iddo elfennau o seicoleg, y gyfraith a chymdeithaseg sy’n ategu astudiaethau mewn Dyniaethau. Mae hwn yn gymhwyster Cyffredinol Cymhwysol. Ystyr hynny yw ei fod wedi cael ei gynllunio’n bennaf i gefnogi dysgwyr sy’n symud ymlaen at brifysgol. Cafodd ei gynllunio i gynnig profiadau cyffrous a diddorol sy’n ffocysu dysgu ar ddysgwyr 16-19 a dysgwyr sy’n oedolion drwy ddysgu cymhwysol, hynny yw drwy gaffael gwybodaeth a dealltwriaeth mewn cyd-destunau pwrpasol sy’n gysylltiedig â’r system gyfiawnder troseddol.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/lefel-3-troseddeg/#tab_keydocuments

Cyfleoedd

Mae dealltwriaeth o droseddeg yn berthnasol i lawer o rolau mewn swyddi yn y sector cyfiawnder troseddol, gwaith cymdeithasol a phrawf, a chymdeithaseg a seicoleg.

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0720/2

  Cymhwyster: Level 3 Applied Diploma

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility