Cynnig

Darganfod ac archwilio cynnig Powys ar gyfer Mis Medi 2022.

Cynnig Gogledd Powys
Provider A B C D E
Ysgol Bro Caereinion Bagloriaeth Cymru
Seicoleg
Mathemateg
Cymraeg Ail Iaith
Cymraeg Mamiath
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth [e]
Daearyddiaeth
Daearyddiaeth
Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth
Bioleg
Bioleg
Cerddoriaeth
Law [e]
Ffrangeg
Hanes
Hanes
Llenyddiaeth Saesneg
Addysg Gorfforol
Cemeg
Ysgol Llanfyllin Hanes
Ffiseg
Seicoleg
Cymraeg Mamiath
Celf a Dylunio
Drama a Theatr
Peirianneg
Cemeg
Daearyddiaeth
Seicoleg
Ffrangeg
Cerddoriaeth
Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth
Bioleg
Dylunio a Thechnoleg
Diploma mewn TG [e]
Llenyddiaeth Saesneg
Mathemateg
Diploma mewn Busnes
Tecstilau
Amaethyddiaeth
Mathemateg Bellach [e]
Astudio'r Cyfryngau
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (L3)
Addysg Gorfforol
Llanidloes High School Celf a Dylunio
Hanes
Mathemateg
Astudiaethau Ffilm
Cemeg
Dylunio a Thechnoleg
Drama a Theatr
Diploma mewn TG
Bioleg
Troseddeg
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth [e]
Peirianneg
Llenyddiaeth Saesneg
Daearyddiaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
Addysg Gorfforol
Diploma mewn Busnes [e]
Chwaraeon
Twristiaeth
Ffiseg [e]
Cyfrifiadureg [e]
Welshpool High School Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Drama a Theatr
Mathemateg
Ffrangeg [e]
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Diploma mewn TG
Bioleg
Dylunio a Thechnoleg
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Cemeg
Astudio'r Cyfryngau
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
Seicoleg
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Daearyddiaeth
Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth
Diploma mewn Busnes
Llenyddiaeth Saesneg
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Hanes
Addysg Gorfforol
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
Cerddoriaeth
Newtown 6th Form Partnership Bagloriaeth Cymru
Cymdeithaseg [e]
Mathemateg
Celf a Dylunio
Gwyddor Meddygol
Law [e]
Hanes
Bioleg
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
Daearyddiaeth
Addysg Gorfforol
Cemeg
Seicoleg
Llenyddiaeth Saesneg
Economeg
Celfyddydau Perfformio
NPTC Group of Colleges - Newtown
Cynnig Du Powys
Provider A B C D E
Ysgol Calon Cymru Daearyddiaeth
Dylunio a Thechnoleg
Drama a Theatr
Lletygarwch
Chwaraeon
Bioleg
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
Mathemateg
Hanes
Tystysgrif Effeithiolrwydd Personol
Ffiseg
Astudiaethau Crefyddol [e]
Addysg Gorfforol
Diploma mewn Busnes
Cemeg
Celf a Dylunio
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
Bioleg
Llenyddiaeth Saesneg
Mathemateg Bellach [e]
Cymraeg Ail Iaith [e]
Seicoleg [e]
Gwernyfed High School Daearyddiaeth
Astudio'r Cyfryngau [e]
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth [e]
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
Cemeg
Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth
Ffiseg
Cymdeithaseg [e]
Mathemateg
Bioleg
Busnes [e]
Brecon High School Cemeg
Dylunio a Thechnoleg [e]
Amaethyddiaeth
Llenyddiaeth Saesneg
Ffiseg
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant [e]
Mathemateg
Chwaraeon
Daearyddiaeth [e]
Drama a Theatr
Bioleg
Hanes
Crickhowell High School Mandarin [e]
Cemeg
Cyfrifiadureg [e]
Drama a Theatr
Seicoleg
Law
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Mathemateg
Astudiaethau Crefyddol
Ffrangeg
Cerddoriaeth [e]
Addysg Gorfforol
Gwyddor Bwyd a Maeth
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
Bioleg
Dylunio a Thechnoleg
TG (Tystysgrif Estynedig) [e]
Troseddeg
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Mathemateg
Mathemateg Bellach
Hanes
Busnes
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
Cymdeithaseg
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Llenyddiaeth Saesneg
Ffiseg
Daearyddiaeth
Almaeneg [e]
Astudiaethau Ffilm
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Ysgol Maesydderwen Llenyddiaeth Saesneg
Mathemateg
Seicoleg
Gwasanaethau Gwarchod Mewn Lifrai
Bioleg
Celf a Dylunio
Busnes
Chwaraeon (Diploma Cenedlaethol)
Ffiseg
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
Gwyddor Bwyd a Maeth
Gwyddor Meddygol [e]
Dylunio a Thechnoleg
Astudio'r Cyfryngau [e]
Cemeg
Diploma mewn TG [e]
Ffrangeg [e]
Hanes
NPTC Group of Colleges - Brecon Beacons
About

Cheweched Powys Sixth delivered by Powys County Council. For more information please contact post16@powys.gov.uk

Privacy | Cookies | Accessibility