Cynnig

Darganfod ac archwilio cynnig Powys ar gyfer Mis Medi 2023.

Cynnig Gogledd Powys
Provider A B C D E
Ysgol Bro Caereinion Llenyddiaeth Saesneg
Addysg Gorfforol
Cemeg
Bioleg
Bioleg
Cymraeg Ail Iaith
Cymraeg Mamiath
Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth a Celf Gain
Hanes
Mathemateg
Daearyddiaeth
Daearyddiaeth
Ysgol Llanfyllin Drama a Theatr
Diploma mewn Busnes
Celf a Dylunio: Celf Gain
Peirianneg
Hanes
Cerddoriaeth
Ffotograffiaeth
Ffiseg
Bioleg
Dylunio a Thechnoleg
Llenyddiaeth Saesneg
Mathemateg Bellach [e]
Seicoleg
Tecstilau
Amaethyddiaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-Destunau
TGCh [e]
Mathemateg
Seicoleg
Addysg Gorfforol
Diploma mewn TG [e]
Llanidloes High School Mathemateg
Celf a Dylunio: Celf Gain
Bioleg
Dylunio a Thechnoleg
Drama a Theatr
Diploma mewn TG
Busnes [e]
Daearyddiaeth
Addysg Gorfforol
Ffiseg [e]
Troseddeg
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth [e]
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-Destunau
Twristiaeth
Cemeg
Hanes
Welshpool High School Mathemateg
Hanes
Technoleg Gwybodaeth BTEC Lefel 3
Sports Coaching and Development
Seicoleg
Cerddoriaeth
Addysg Gorfforol
Sports Coaching and Development
Daearyddiaeth
Ffiseg
Ffotograffiaeth
Diploma mewn Busnes
Cemeg
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
Astudio'r Cyfryngau
Sports Coaching and Development
Bioleg
Llenyddiaeth Saesneg
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (L3)
Newtown High School Bioleg
Cerddoriaeth
Hanes
Cemeg
Daearyddiaeth
Gwyddor Meddygol
Celf a Dylunio
Bagloriaeth Cymru
Law [e]
Seicoleg
Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-Destunau
Cymdeithaseg [e]
Mathemateg
Addysg Gorfforol
NPTC Group of Colleges - Newtown Dawns
Astudiaethau Ffilm
Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol
Gwasanaethau Gwarchod Mewn Lifrai
Dylunio Graffig
Cambrian Training Gwasanaeth Cwsmeriaid
Gwasanaethau Lletygarwch
Gwasanaeth Cwsmeriaid
Gwasanaethau Lletygarwch
Gwasanaeth Cwsmeriaid
Lletygarwch
Gwasanaeth Cwsmeriaid
Gwasanaethau Lletygarwch
Gwasanaeth Cwsmeriaid
Gwasanaethau Lletygarwch
Mudiad Meithrin Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad
Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad
Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad
Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad
Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad
Cynnig Du Powys
Provider A B C D E
Ysgol Calon Cymru Daearyddiaeth
Drama a Theatr
Hanes
Lletygarwch
Mathemateg
Celf a Dylunio
Ffiseg
Daearyddiaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
Bioleg
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
Llenyddiaeth Saesneg
Mathemateg Bellach [e]
Cerddoriaeth
Bioleg
Addysg Gorfforol
Seicoleg [e]
Cemeg
Dylunio a Thechnoleg
Hanes
Chwaraeon
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Busnes
Gwernyfed High School Llywodraeth a Gwleidyddiaeth [e]
Astudio'r Cyfryngau [e]
Cemeg
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
Celf a Dylunio
Ffiseg
Cymdeithaseg [e]
Mathemateg
Hanes
Bioleg
Brecon High School Dylunio a Thechnoleg
Cemeg
Llenyddiaeth Saesneg
Ffiseg
Mathemateg
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Daearyddiaeth [e]
Drama a Theatr
Hanes
Bioleg
Crickhowell High School Cemeg
Cyfrifiadureg [e]
Drama a Theatr
Law
Seicoleg
Cymdeithaseg
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Mathemateg
Cerddoriaeth
Addysg Gorfforol
Astudiaethau Crefyddol
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Celf a Dylunio
Bioleg
Dylunio a Thechnoleg
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
TG (Tystysgrif Estynedig) [e]
Troseddeg
Gwyddor Bwyd a Maeth
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Mathemateg Bellach
Hanes
Mathemateg
Busnes
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Daearyddiaeth
Llenyddiaeth Saesneg
Ffiseg
Mandarin [e]
Astudiaethau Ffilm
Cymraeg Ail Iaith [e]
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Ysgol Maesydderwen Mathemateg
Hanes
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
Bioleg
Celf a Dylunio
Diploma mewn Busnes
Ffiseg
Gwyddor Meddygol
Astudiaethau Crefyddol [e]
Dylunio a Thechnoleg
Cemeg
Ffrangeg [e]
Lletygarwch
Diploma mewn TG
NPTC Group of Colleges - Brecon Beacons Gwasanaethau Gwarchod Mewn Lifrai
Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol
Twristiaeth
Black Mountains College Sgiliau Garddwriaeth
Coed a Phren Seiliedig ar Waith
Cefn Gwlad a'r Amgylchedd
Sgiliau Garddwriaeth
Coed a Phren Seiliedig ar Waith
Cefn Gwlad a'r Amgylchedd
Sgiliau Garddwriaeth
Coed a Phren Seiliedig ar Waith
Cefn Gwlad a'r Amgylchedd
Sgiliau Garddwriaeth
Coed a Phren Seiliedig ar Waith
Cefn Gwlad a'r Amgylchedd
Sgiliau Garddwriaeth
Coed a Phren Seiliedig ar Waith
Cefn Gwlad a'r Amgylchedd
Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility