Drama a Theatr


Trosolwg o'r cwrs

Mae ein cwrs UG/Safon Uwch Drama a Theatr yn gwrs cyffrous ac ysbrydoledig sy'n paratoi dysgwyr ar gyfer astudio pellach mewn Addysg Uwch neu unrhyw lwybr arall y gallent ei ddewis. Y mae'r fanyleb hynod o ymarferol hon yn rhoi amrywiaeth o sgiliau bywyd hanfodol i ddysgwyr a fydd yn eu helpu i lwyddo mewn unrhyw yrfa o'u dewis. Byddant yn cael cyfle i weithio naill ai fel perfformwyr a/neu ddylunwyr ar dri pherfformiad gwahanol.

Mae'r fanyleb yn cynnig cwrs astudio ymarferol a heriol sy'n annog dysgwyr i ddatblygu a chymhwyso fframwaith hyddysg, dadansoddol ar gyfer gwneud, perfformio, dehongli a deall drama a theatr.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/drama-a-theatr-ug-safon-uwch/#tab_keydocuments

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant.

https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/drama-ac-astudiaethau-theatr

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0791/4

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility