Ffiseg


Trosolwg o'r cwrs

Mae Safon Uwch Ffiseg CBAC yn darparu cwrs astudio sy'n eang, cydlynol,
boddhaol a gwerth chweil. Mae'n annog dysgwyr i ddatblygu eu hyder mewn
ffiseg, gan fod ag agwedd gadarnhaol tuag at y pwnc a chydnabod pa mor
bwysig yw ffiseg yn eu bywydau bob dydd ac i'r gymdeithas.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/ffiseg-ug-safon-uwch/#tab_keydocuments

Cyfleoedd

Bydd ffisegwyr yn astudio sut mae'r Ddaear a'r bydysawd yn gweithio. Maen nhw'n ein cynorthwyo i ddeall popeth o darddiad y bydysawd i'r gronynnau mân yr ydym wedi eu gwneud ohonynt.

Bydd nifer o ffisegwyr yn defnyddio'u gwybodaeth i ddatrys problemau ac i greu cynhyrchion defnyddiol dros ystod eang iawn o feysydd, gan gynnwys peirianneg, technoleg feddygol, awyrofod, meteoroleg a'r amgylchedd.

https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/gyrfaoedd-mewn-ffiseg

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0724/5

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility