Croeso i Chweched Powys Sixth

Chwilio am gwrs Ôl-16 gydag un o’n 11 darparwr dysgu.


  Poblogaidd Bioleg Hanes Seicoleg Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Mathemateg Law Ffiseg Busnes 

Mae ceisiadau ar gyfer Medi 2024 bellach ar agor!


Mae eich dyfodol yn dechrau yma

Hat icon

Bagloriaeth Cymru

Mae pob Chweched Dosbarth yn cynnig Bagloriaeth Cymru i’n myfyrwyr er mwyn ehangu eu profiadau dysgu. Maent hefyd yn cyflwyno sgiliau newydd i alluogi myfyrwyr i weithio’n annibynnol.
Hills icon

Cyfleusterau

O fryniau Llanfyllin i gymoedd Ystradgynlais – mae pob un o’n Dosbarthiadau’r Chweched wedi eu lleoli mewn 12 o amgylcheddau dysgu unigryw ar draws sir hardd Powys.
Hills icon

Gwybodaeth am Swydd

Darganfyddwch beth mae swydd yn ei olygu, sut beth yw'r cyflog, sut i fynd i mewn, galw yn y dyfodol a mwy.
Visit Careers Wales
...

Cyrsiau

Isod ceir rhestr o rai o'r cyrsiau a gynigir.

Photo showing Gwasanaeth Cwsmeriaid

Gwasanaeth Cwsmeriaid

Mae Diploma mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid yn gymhwyster cyfunedig sy’n cynnwys BTEC ac NVQ. 45 credyd ar le...

Photo showing Busnes

Busnes

Bydd dysgwyr yn cael eu cyflwyno i'r amgylchedd busnes dynamig a phwysigrwydd gweithgaredd entrepreuneuraidd wrt...

Photo showing Law

Law

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch yn y Gyfraith yn galluogi dysgwyr i feithrin dealltwriaeth o gyfraith gyhoeddus a ...

Photo showing Ffotograffiaeth

Ffotograffiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Photo showing Chwaraeon

Chwaraeon

Yn aros am gyfieithiad Manyleb: https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/BTEC-Nationals/Sport/20161...

Photo showing Bioleg

Bioleg

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Bioleg yn cynnig gwybodaeth eang i ddysgwyr sy'n ymwneud â llawer o agweddau amry...

Rhagor o gyrsiau

Dysgu Digidol

Ar hyn o bryd mae Powys yn profi chwyldro dysgu digidol! Yn ddiweddar wnaethon ni gofrestru â phrosiect Llywodraeth Cymru e-sgol. Mae hwn yn rhoi dysgu digidol wrth wraidd y ffordd rydym yn dysgu ein cyrsiau.

Dysgu mwy
...

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility