Croeso i Chweched Powys Sixth

Chwilio am gwrs Ôl-16 gydag un o’n 11 darparwr dysgu.


  Poblogaidd Bioleg Hanes Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Mathemateg Bioleg Law Seicoleg Economeg 

Mae eich dyfodol yn dechrau yma

Hat icon

Bagloriaeth Cymru

Mae pob Chweched Dosbarth yn cynnig Bagloriaeth Cymru i’n myfyrwyr er mwyn ehangu eu profiadau dysgu. Maent hefyd yn cyflwyno sgiliau newydd i alluogi myfyrwyr i weithio’n annibynnol.
Hills icon

Cyfleusterau

O fryniau Llanfyllin i gymoedd Ystradgynlais – mae pob un o’n Dosbarthiadau’r Chweched wedi eu lleoli mewn 12 o amgylcheddau dysgu unigryw ar draws sir hardd Powys.
...

Cyrsiau

Isod ceir rhestr o rai o'r cyrsiau a gynigir.

Photo showing Astudiaethau Crefyddol

Astudiaethau Crefyddol

Yn aros am gyfieithiad

Photo showing Cymdeithaseg

Cymdeithaseg

Yn aros am gyfieithiad.

Photo showing Cyfrifiadureg

Cyfrifiadureg

Cafodd Lefel AS a Lefel A Cyfrifiadureg CBAC eu cynllunio i roi dealltwriaeth ddofn o gysyniadau sylfaenol cyfri...

Photo showing Peirianneg

Peirianneg

Yn aros am gyfieithiad

Photo showing Chwaraeon

Chwaraeon

Yn aros am gyfieithiad

Photo showing Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol

Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol

Bydd yn apelio at fyfyrwyr sy’n dymuno datblygu eu sgiliau TGCh a bydd yn rhoi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth...

Rhagor o gyrsiau

Dysgu Digidol

Ar hyn o bryd mae Powys yn profi chwyldro dysgu digidol! Yn ddiweddar wnaethon ni gofrestru â phrosiect Llywodraeth Cymru e-sgol. Mae hwn yn rhoi dysgu digidol wrth wraidd y ffordd rydym yn dysgu ein cyrsiau.

Dysgu mwy
...

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility