Croeso i Chweched Powys Sixth

Chwilio am gwrs Ôl-16 gydag un o’n 11 darparwr dysgu.


  Poblogaidd Seicoleg Hanes Bioleg Mathemateg Law Busnes Economeg Ffrangeg 

Mae ceisiadau ar gyfer Medi 2022 bellach wedi cau.


Mae eich dyfodol yn dechrau yma

Hat icon

Bagloriaeth Cymru

Mae pob Chweched Dosbarth yn cynnig Bagloriaeth Cymru i’n myfyrwyr er mwyn ehangu eu profiadau dysgu. Maent hefyd yn cyflwyno sgiliau newydd i alluogi myfyrwyr i weithio’n annibynnol.
Hills icon

Cyfleusterau

O fryniau Llanfyllin i gymoedd Ystradgynlais – mae pob un o’n Dosbarthiadau’r Chweched wedi eu lleoli mewn 12 o amgylcheddau dysgu unigryw ar draws sir hardd Powys.
...

Cyrsiau

Isod ceir rhestr o rai o'r cyrsiau a gynigir.

Photo showing Gwyddor Meddygol

Gwyddor Meddygol

Yn aros am gyfieithiad

Photo showing Peirianneg

Peirianneg

Yn aros am gyfieithiad

Photo showing Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth

Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Photo showing Cemeg

Cemeg

Yn aros am gyfieithiad

Photo showing Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)

Erbyn hyn mae Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn sector delfrydol ar sail genedlaethol. Fel cwrs astudio, mae cymh...

Rhagor o gyrsiau

Dysgu Digidol

Ar hyn o bryd mae Powys yn profi chwyldro dysgu digidol! Yn ddiweddar wnaethon ni gofrestru â phrosiect Llywodraeth Cymru e-sgol. Mae hwn yn rhoi dysgu digidol wrth wraidd y ffordd rydym yn dysgu ein cyrsiau.

Dysgu mwy
...

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility