Croeso i Chweched Powys Sixth

Chwilio am gwrs Ôl-16 gydag un o’n 11 darparwr dysgu.


  Poblogaidd Seicoleg Hanes Bioleg Mathemateg Law Busnes Economeg Ffrangeg 

Mae ceisiadau ar gyfer Medi 2022 bellach wedi cau.


Mae eich dyfodol yn dechrau yma

Heart icon

Cefnogaeth i Fyfyrwyr

Mae gan ein dosbarthiadau Chweched Dosbarth hanes gwych o gynnig cefnogaeth o’r radd flaenaf i fyfyrwyr, yn eu helpu i gyflawni’r canlyniadau gorau oll y gallant.
Graph icon

Cyrsiau AS

Yn wahanol i Loegr, gallwch ddewis i astudio eich cwrs mewn darnau un flwyddyn ar draws ein Dosbarthiadau’r Chweched. Gyda hyn gallwch arolygu’ch dewisiadau pwnc ar ôl eich blwyddyn gyntaf.
Hat icon

Bagloriaeth Cymru

Mae pob Chweched Dosbarth yn cynnig Bagloriaeth Cymru i’n myfyrwyr er mwyn ehangu eu profiadau dysgu. Maent hefyd yn cyflwyno sgiliau newydd i alluogi myfyrwyr i weithio’n annibynnol.
Hills icon

Cyfleusterau

O fryniau Llanfyllin i gymoedd Ystradgynlais – mae pob un o’n Dosbarthiadau’r Chweched wedi eu lleoli mewn 12 o amgylcheddau dysgu unigryw ar draws sir hardd Powys.
...

Cyrsiau

Isod ceir rhestr o rai o'r cyrsiau a gynigir.

Photo showing Daearyddiaeth

Daearyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Photo showing Daearyddiaeth

Daearyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Photo showing Bioleg

Bioleg

Ymhlith y bioleg mae gwaith mewnol organebau mewn ffisioleg, cyd-ddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg; materion cy...

Photo showing Cymraeg Mamiath

Cymraeg Mamiath

Yn aros am gyfieithiad

Photo showing Seicoleg

Seicoleg

Os oes gennych ddiddordeb mewn archwilio pam mae pobl yn ymddwyn fel y maent, yna mae'r cwrs hwn ar eich rhan ch...

Photo showing Chwaraeon (Diploma Cenedlaethol)

Chwaraeon (Diploma Cenedlaethol)

Pearson BTEC Lefel 3 Diploma Cenedlaethol mewn Chwaraeon

Rhagor o gyrsiau

Dysgu Digidol

Ar hyn o bryd mae Powys yn profi chwyldro dysgu digidol! Yn ddiweddar wnaethon ni gofrestru â phrosiect Llywodraeth Cymru e-sgol. Mae hwn yn rhoi dysgu digidol wrth wraidd y ffordd rydym yn dysgu ein cyrsiau.

Dysgu mwy
...

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility