Croeso i Chweched Powys Sixth

Chwilio am gwrs Ôl-16 gydag un o’n 11 darparwr dysgu.


  Poblogaidd Bioleg Hanes Seicoleg Mathemateg Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Law Busnes Ffiseg 

Mae ceisiadau ar gyfer Medi 2024 bellach ar agor!


Mae eich dyfodol yn dechrau yma

Hat icon

Bagloriaeth Cymru

Mae pob Chweched Dosbarth yn cynnig Bagloriaeth Cymru i’n myfyrwyr er mwyn ehangu eu profiadau dysgu. Maent hefyd yn cyflwyno sgiliau newydd i alluogi myfyrwyr i weithio’n annibynnol.
Hills icon

Cyfleusterau

O fryniau Llanfyllin i gymoedd Ystradgynlais – mae pob un o’n Dosbarthiadau’r Chweched wedi eu lleoli mewn 12 o amgylcheddau dysgu unigryw ar draws sir hardd Powys.
Hills icon

Gwybodaeth am Swydd

Darganfyddwch beth mae swydd yn ei olygu, sut beth yw'r cyflog, sut i fynd i mewn, galw yn y dyfodol a mwy.
Visit Careers Wales
...

Cyrsiau

Isod ceir rhestr o rai o'r cyrsiau a gynigir.

Photo showing Astudiaethau Ffilm

Astudiaethau Ffilm

Bydd y cwrs Astudiaethau Ffilm Lefel UG / Safon Uwch sydd wedi’i leoli yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA) y...

Photo showing Drama a Theatr

Drama a Theatr

Mae ein cwrs UG/Safon Uwch Drama a Theatr yn gwrs cyffrous ac ysbrydoledig sy'n paratoi dysgwyr ar gyfer astudio...

Photo showing Cymdeithaseg

Cymdeithaseg

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Cymdeithaseg yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o'n cymdeithas sy'n ...

Photo showing Seicoleg

Seicoleg

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch o'r safon uchaf, mae'n glir ac yn hygyrch i athrawon ac yn ddiddorol a thrwyadl i'...

Photo showing Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-Destunau

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-Destunau

Bydd y cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau wedi'u hanelu at ddysgwyr ôl-16 sy'n...

Photo showing Bagloriaeth Cymru

Bagloriaeth Cymru

Nod Bagloriaeth Cymru yw galluogi dysgwyr i ddatblygu a dangos dealltwriaeth o'r sgiliau sy’n hanfodol ar gyfe...

Rhagor o gyrsiau

Dysgu Digidol

Ar hyn o bryd mae Powys yn profi chwyldro dysgu digidol! Yn ddiweddar wnaethon ni gofrestru â phrosiect Llywodraeth Cymru e-sgol. Mae hwn yn rhoi dysgu digidol wrth wraidd y ffordd rydym yn dysgu ein cyrsiau.

Dysgu mwy
...

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility