Croeso i Chweched Powys Sixth

Chwilio am gwrs Ôl-16 gydag un o’n 11 darparwr dysgu.


  Poblogaidd Bioleg Hanes Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Mathemateg Seicoleg Law Ffiseg Busnes 

Mae ceisiadau ar gyfer Medi 2023 bellach ar agor!


Mae eich dyfodol yn dechrau yma

Hat icon

Bagloriaeth Cymru

Mae pob Chweched Dosbarth yn cynnig Bagloriaeth Cymru i’n myfyrwyr er mwyn ehangu eu profiadau dysgu. Maent hefyd yn cyflwyno sgiliau newydd i alluogi myfyrwyr i weithio’n annibynnol.
Hills icon

Cyfleusterau

O fryniau Llanfyllin i gymoedd Ystradgynlais – mae pob un o’n Dosbarthiadau’r Chweched wedi eu lleoli mewn 12 o amgylcheddau dysgu unigryw ar draws sir hardd Powys.
...

Cyrsiau

Isod ceir rhestr o rai o'r cyrsiau a gynigir.

Photo showing Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Mae Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon UG/U yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau meddwl yn feirniadol a g...

Photo showing Gwyddor Bwyd a Maeth

Gwyddor Bwyd a Maeth

Bydd Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwyddoniaeth Bwyd a Maeth yn eich galluogi chi i arddangos dealltwriaeth am wyddoni...

Photo showing Ffiseg

Ffiseg

Yn aros am gyfieithiad

Photo showing Dawns

Dawns

Mae’r Ddawns UG Lefel / Safon Uwch yn gymhwyster deinamig sy’n annog myfyrwyr i ddatblygu eu gallu creadigol...

Photo showing Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Bydd TAG mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant consortiwm y City & Guilds / CBAC, yn eich arfogi â gwy...

Photo showing Cymraeg Ail Iaith

Cymraeg Ail Iaith

Mae cwrs AS ac Lefel A Cymraeg Ail Iaith yn annog dysgwyr i astudio’r Gymraeg â diddordeb, mwynhad a brwdfryd...

Rhagor o gyrsiau

Dysgu Digidol

Ar hyn o bryd mae Powys yn profi chwyldro dysgu digidol! Yn ddiweddar wnaethon ni gofrestru â phrosiect Llywodraeth Cymru e-sgol. Mae hwn yn rhoi dysgu digidol wrth wraidd y ffordd rydym yn dysgu ein cyrsiau.

Dysgu mwy
...

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility