Gwernyfed High School


Ynghylch

Mae Chweched Dosbarth Ysgol Uwchradd Gwernyfed yn cynnig un ar ddeg pwnc Lefel Uwch mewn lleoliad gwledig syfrdanol. Mae arbenigwyr pwnc a mentora o ansawdd uchel yn cefnogi pobl ifanc ar y llwybr o'u dewis. Mae mynediad at gyfleoedd i roi profiadau o ran arweinyddiaeth, gwirfoddoli, gwaith elusennol, chwaraeon a Chynllun Gwobrau Dug Caeredin yn datblygu'r unigolyn cyfan. Head of sixth form email address: christinew@gwernyfed-hs.powys.sch.uk

Gwybodaeth allweddol

  Bagloriaeth Cymru: Compulsory

  Gwisg: No

  Sefydlu: Provided

  Ystafell Gyffredin: Yes

  Parcio: Yes

  Oddi ar y safle: Yes

  Cardiau ID: Yes

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Cyrsiau

Isod mae rhestr o'r holl gyrsiau a gynigir gan y darparwr hwn.

Pathway A Pathway B Pathway C Pathway D Pathway E
Cemeg
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
Bioleg
Troseddeg
Astudio'r Cyfryngau [e]
Celf a Dylunio
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
Cymdeithaseg [e]
Busnes
Mathemateg

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility