Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg


Trosolwg o'r cwrs

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn annog astudiaeth gyfun o Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg.

Mae'n galluogi dysgwyr i ddatblygu aeddfedrwydd deallusol drwy archwilio amrywiaeth o destunau llenyddol ac anllenyddol, gan gynnwys ein English Language and Literature Poetry Pre-1914 Anthology.

Drwy ddarllen y rhain, mae'r dysgwyr yn cael cyfle i ddatblygu'r sgiliau sy'n ofynnol i gwestiynu testunau, i fyfyrio'n feirniadol, ystyried safbwyntiau eraill, bod yn annibynnol, gwneud cysylltiadau ar draws amrywiaeth o destunau ac i ddeall a gwerthuso effeithiau amrywiaeth o gyd-destunau.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/iaith-a-llenyddiaeth-saesneg-ug-safon-uwch/#tab_keydocuments

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant.

https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/saesneg

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0723/4

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility