Daearyddiaeth


Trosolwg o'r cwrs

Mae ein manyleb UG a Safon Uwch Daearyddiaeth yn annog dysgwyr i gymhwyso gwybodaeth, damcaniaeth a sgiliau daearyddol at y byd o’u cwmpas.

Bydd hyn yn ei dro yn galluogi dysgwyr i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol o bobl, lleoedd ac amgylcheddau’r byd yn yr 21ain ganrif.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/daearyddiaeth-ug-safon-uwch/#tab_keydocuments

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant. https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/daearyddiaeth

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0791/8

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility