Astudio'r Cyfryngau


Trosolwg o'r cwrs

Mae cynhyrchion cyfryngau yn chwarae rhan ganolog mewn diwylliant, cymdeithas a gwleidyddiaeth gyfoes. Byddant yn llywio ein canfyddiadau o'r byd drwy'r cynrychiolaethau, y syniadau a'r safbwyntiau y maent yn eu cynnig. Mae astudio'r cyfryngau yn cynnig cyfle i ddysgwyr ddatblygu dealltwriaeth drylwyr a manwl o faterion allweddol, gan ddefnyddio cysyniadau allweddol ac amrywiaeth o safbwyntiau beirniadol i gefnogi archwilio beirniadol a myfyrio, dadansoddi a thrafod.

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant.

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/1165/4

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility