Busnes


Trosolwg o'r cwrs

Mae astudiaethau busnes yn bwnc deinamig, cyffrous a chyfnewidiol. Mae’n berthnasol i'r holl ddysgwyr gan y byddan nhw i gyd yn gweithio mewn busnes neu'n ymwneud rhywsut yn ystod eu hoes. Dylai unrhyw fyfyrwyr â diddordeb mewn arian, yn meddu ar feddwl dadansoddol ac yn mwynhau meysydd megis manwerthu, hysbysebu ayb gael boddhad ac ehangu eu gwybodaeth wrth astudio ar y cwrs.

Manyleb: https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/BTEC-Nationals/Business/2016/specification-and-sample-assessments/btecnationals-bus-excert-spec.pdf

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant.

https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/astudiaethau-busnes

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0773/4

  Cymhwyster: Pearson BTEC Level 3 National Extended Certificate

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility