Law


Trosolwg o'r cwrs

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch yn y Gyfraith yn galluogi dysgwyr i feithrin dealltwriaeth o gyfraith gyhoeddus a chyfraith breifat yng nghyd-destun cyfraith Cymru a Lloegr, ac i feithrin sgiliau a fydd yn eu paratoi ar gyfer astudiaethau pellach fel israddedigion ac ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol.

Mae'r fanyleb yn galluogi dysgwyr i feithrin eu gallu i ddadansoddi rheolau ac egwyddorion cyfreithiol a materion ffeithiol.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/y-gyfraith-ug-safon-uwch/#tab_keydocuments

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant.

https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/y-gyfraith

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/1177/7

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility