Cymdeithaseg


Trosolwg o'r cwrs

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Cymdeithaseg yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o'n cymdeithas sy'n newid yn ogystal â chyfleoedd i ddysgu am ddulliau ac ymchwil cymdeithasegol.

Gellir defnyddio'r dewis o destunau i gefnogi astudiaethau galwedigaethol megis iechyd a gofal cymdeithasol, nyrsio, a gwaith cymdeithasol.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/cymdeithaseg-ug-safon-uwch/#tab_keydocuments

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant.

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0722/1

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility