Ysgol Bro Caereinion


Ynghylch

Mae Ysgol Bro Caereinion yn gymuned gynhwysol, gefnogol a dwyieithog. Yn Ysgol Bro Caereinion anelwn at ddarparu amgylchedd cefnogol a gofalgar i’n myfyrwyr sy’n eu galluogi i ffynnu a chyflawni eu llawn botensial, yn academaidd ac yn gymdeithasol. Mae gennym draddodiad cryf o safonau academaidd rhagorol, cefnogaeth fugeiliol a phwnc sy’n paratoi disgyblion yn dda ar gyfer eu camau nesaf. Head of sixth form email address: AndrewS74@brocaereinion.powys.sch.uk

Gwybodaeth allweddol

  Bagloriaeth Cymru: Optional

  Gwisg: No

  Sefydlu: Provided

  Ystafell Gyffredin: Yes

  Parcio: Yes

  Oddi ar y safle: Yes

  Cardiau ID: Yes

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility