Gwasanaeth Cwsmeriaid


Trosolwg o'r cwrs

Mae Diploma mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid yn gymhwyster cyfunedig sy’n cynnwys BTEC ac NVQ.

45 credyd ar lefel 2 neu uwch, gydag 19 ohonynt yn unedau gorfodol.

Ymhlith y tasgau cyffredinol mae cyfarch cwsmeriaid, cyflwyno argraff gadarnhaol ohonoch eich hunan a’ch sefydliad. Delio â chwsmeriaid wyneb yn wyneb neu dros y ffôn neu brosesu gwybodaeth gwasanaethau cwsmeriaid, darparu gwasanaethau cwsmeriaid dibynadwy, delio gyda phroblemau a datblygu a gwella gwasanaethau cwsmeriaid.

Bydd yn ofynnol i ddysgwyr gael lleoliad gwaith ar gyfer asesiadau byw, ni ellir dynwared rhain.

Disgwylir i ddysgwyr wneud 1 neu 2 ddydd yr wythnos gyda chyflogwr yn ogystal ag 1 neu 2 dydd y mis mewn ystafell ddosbarth. Byddai mynediad at liniadur yn fuddiol.

Manyleb: https://www.cityandguilds.com/qualifications-and-apprenticeships/business-skills/customer-service-and-contact-centre/2794-diploma-for-customer-service#tab=information

Cyfleoedd

Bydd y cymhwyster hwn yn dangos i gyflogwyr eich bod wedi ymrwymo i yrfa ym maes gwasanaeth cwsmer. Bydd y sgiliau ymarferol a’r medrau a fagwyd yn ystod y cymhwyster yn eich helpu i sefyll allan wrth wneud cais am swyddi gwasanaeth cwsmer yn y dyfodol.

https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/diwydiant/adwerthu-a-gwasanaeth-cwsmeriaid

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0639/8

  Cymhwyster: City & Guilds Level 2 Diploma

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility