Coed a Phren Seiliedig ar Waith


Trosolwg o'r cwrs

1 flwyddyn academaidd, llawn amser @ Troed-yr-Harn a choetiroedd lleol eraill o amgylch Talgarth.

Mae ein cwrs Sgiliau Gwaith Coed Gwyrdd a Bondocio Cynaliadwy yn gyfle i ddatblygu eich gwaith mewn coetiroedd a gwaith coed.

Mae bondocio yn ddull a all gynyddu bioamrywiaeth coetiroedd, yn ogystal â darparu ffynhonnell gynaliadwy o bren ar gyfer cynhyrchion coed gwyrdd ac ynni.

Bydd y cwrs galwedigaethol hwn yn rhoi profiad o ddysgu ymarferol yn yr awyr agored yn unol â theori ystafell ddosbarth er mwyn:

- Adnabod rhywogaethau coed a’u priodweddau
- Torri, prosesu a thynnu coedlannau
- Torri a phrosesu coed hyd at 380mm
- Croestorri pren gan ddefnyddio llif gadwyn
- Prosesu deunyddiau coedlannau a chynhyrchion coed gwyrdd
- Miniogi a chynnal offer llaw gydag ymyl
- Rheoli achosion o lygredd
- Monitro a chynnal iechyd a diogelwch

Manyleb: https://www.cityandguilds.com/qualifications-and-apprenticeships/land-based-services/forestry-and-arboriculture/0083-trees-and-timber#tab=information

Cyfleoedd

Bydd Sgiliau Gwaith Coed Gwyrdd a Bondocio Cynaliadwy Lefel 2 CMD yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i’ch cychwyn ar eich llwybr i yrfa amrywiol a hwyliog.

- Symud i Lefel 3 Gwaith Coed Gwyrdd Bondocio
- Defnyddio’r cymhwyster hwn tuag at ymuno â chwrs israddedig CMD
- Defnyddio sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth yn y sector coed a phren

https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/tir-ar-amgylchedd

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0523/3

  Cymhwyster: City & Guilds Level 2 Diploma

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility