Twristiaeth


Trosolwg o'r cwrs

This course is delivered online every Tuesday between 2pm - 4pm.

Mae ein cymhwysterau newydd mewn Twristiaeth yn cefnogi dysgwyr i ddeall y diwydiant twristiaeth lleol, cenedlaethol a byd-eang, ac yn eu galluogi i ddatblygu amrediad eang o sgiliau a rhinweddau sydd eu hangen ar gyfery diwydiant.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/lefel-3-twristiaeth-dysgu-o-2023/#tab_keydocuments

Cyfleoedd

Mae'n addas ar gyfer unrhyw ddysgwr sy'n dymuno camu ymlaen at gyflogaeth o fewn y diwydiant Teithio a Thwristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau yn ogystal â chyfeiriad busnes cyffredinol neu gamu ymlaen at Addysg Uwch trwy ystod o raglenni.

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/1177/1

  Cymhwyster: WJEC Level 3 Applied Certificate

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility