Twristiaeth (Lefel 3)


Trosolwg o'r cwrs

Mae ein cymhwysterau newydd mewn Twristiaeth yn cefnogi dysgwyr i ddeall y diwydiant twristiaeth lleol, cenedlaethol a byd-eang, ac yn eu galluogi i ddatblygu amrediad eang o sgiliau a rhinweddau sydd eu hangen ar gyfery diwydiant.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/lefel-3-twristiaeth-dysgu-o-2023/#tab_keydocuments

Cyfleoedd

Teithio a thwristiaeth yw un o ddiwydiannau mwyaf y Deyrnas Unedig. Dyma un o’r diwydiannau sy’n tyfu'n gyflymaf, ac mae’n cynnig amrywiaeth helaeth o swyddi. Fe wnaiff cymhwyster teithio a thwristiaeth eich helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth y mae arnoch eu hangen i weithio yn y maes hwn.

https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/teithio-a-thwristiaeth

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/4818/1

  Cymhwyster: WJEC Level 3 Applied Certificate

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility