Cerddoriaeth


Trosolwg o'r cwrs

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Cerddoriaeth yn cynnig cwrs astudio eang, hyblyg a chydlynol sy'n annog dysgwyr i gymryd rhan weithredol yn y broses o astudio cerddoriaeth.

Mae'n cynnig cyfle i ddysgwyr astudio cerddoriaeth mewn ffordd gyfun lle mae'r sgiliau perfformio, cyfansoddi a gwerthuso yn atgyfnerthu gwybodaeth a dealltwriaeth o elfennau, iaith a chyd-destunau cerddorol.

Bydd angen i'r rhan fwyaf o ddisgyblion sy'n dymuno astudio Cerddoriaeth Safon Uwch fod wedi dilyn TGAU Cerddoriaeth, fodd bynnag, cerddor sy'n gallu perfformio i safon Gradd 5 o leiaf ac sydd wedi pasio o leiaf Gradd 3, mae Cerddoriaeth Safon Uwch yn opsiwn pendant i chi!

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/cerddoriaeth-ug-safon-uwch/#tab_keydocuments

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant.

https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/cerddoriaeth

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0780/8

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility