Gwyddor Meddygol


Trosolwg o'r cwrs

Datblygwyd ein manylebau Lefel 3 Gwyddor Feddygol y cyd â Phrifysgolion a labordai Patholeg Glinigol.

Maent yn defnyddio dull diddorol ac ystyrlon yn seiliedig ar gyd-destunau i'r dysgwyr er mwyn iddynt ddatblygu gwybodaeth a sgiliau gwyddonol. O gael y rhain gallant ddatblygu'r hyn sy'n angenrheidiol i ddeall, asesu ac awgrymu datrysiadau i broblemau a heriau y byd go iawn.?

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/gwyddor-feddygol-lefel-3/#tab_keydocuments

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant.

https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/iechyd-a-ffisioleg-dynol

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0779/1

  Cymhwyster: WJEC Level 3 Diploma

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility