Mandarin


Trosolwg o'r cwrs

Mae dysgu Mandarin yn cynnig llawer o fanteision o ran twf personol a phroffesiynol. Caiff yr iaith hon ei siarad gan 873,000 miliwn o bobl yn Tsieina, Malaysia, Taiwan, Singapore, Indonesia, Gwlad Tai, Brunei, Ynysoedd y Philippines a Mongolia.

Mae Ysgol Uwchradd Crughywel yn Ystafell Ddosbarth Conficius ac mae’n darparu cyfle i ddysgwyr ddysgu Tsieinëeg o’r dechrau a pharatoi ar gyfer profion hyfedredd Tsieinëeg a gydnabyddir yn rhyngwladol.
(Hanyu Shuiping Kaoshi - HSK). Mae gan ddysgwyr y Chweched Dosbarth y cyfle i astudio yr HSK ar lefelau 1,2 a 3.

Mae’r ysgol yn cynnal seremonïau te rheolaidd ac wedi gwadd artistiaid, caligraffwyr, cerddorion a gwyddonwyr Tsieineaidd i’r ysgol i weithio gyda disgyblion chweched dosbarth.

Cyfleoedd

Tu allan i Tsieina, y budd mwyaf o gael cymhwyster HSK yw ei fod yn arwydd uniongyrchol o ran eich lefel Mandarin ac mae’n profi ichi wneud cynnydd sylweddol. Hefyd mae’n edrych yn dda ar geisiadau ar gyfer ysgoloriaethau a lle mewn prifysgol.

Mae cymhwyster HSK yn dystiolaeth ragorol o lefel bresennol y myfyriwr mewn Tsieineaidd os ydych chi’n gwneud cais i astudio yn Nhsieina. Mae rhai prifysgolion yn cynnig mynediad haenog i astudiaethau ieithyddol, sy’n golygu y gall myfyriwr gychwyn ar lefel uwch.

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/1183/4

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility