Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol


Trosolwg o'r cwrs

Bydd yn apelio at fyfyrwyr sy’n dymuno datblygu eu sgiliau TGCh a bydd yn rhoi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau megis codio, systemau technoleg a datblygu meddalwedd sydd eu hangen arnynt i baratoi ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant TG.

Mae’r cymhwyster yn cynnwys dwy uned a asesir yn allanol a fydd yn cynorthwyo dysgwyr wrth iddynt symud ymlaen naill ai i lefelau uwch o ddysgu galwedigaethol. Mae hwn yn gymhwyster ymarferol sy’n gysylltiedig â gwaith. Rydych chi’n dysgu trwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau sy’n seiliedig ar sefyllfaoedd realistig yn y gweithle.

Manyleb: https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/BTEC-Firsts/Information-and-Creative-Technology/2012/Specification-and-sample-assessments/9781446936573_BTECFIRST_L12_CEC_ICT_Iss3.pdf

Cyfleoedd

Gall dysgwyr symud ymlaen i gymwysterau lefel uwch eraill mewn TGCh neu sicrhau cyflogaeth mewn ystod o sefydliadau busnes a TGCh.

Cyfleoedd Gyrfa Posibl. Gweithredwr Cyfrifiaduron, Technegydd Cymorth TG dan Hyfforddiant, Technegydd Cymorth Defnyddiwr Terfynol, Prentisiaeth TG.

https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/cyfrifiaduratechnoleg-gwybodaeth-a-chyfathrebu

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0486/4

  Cymhwyster: Pearson BTEC Level 1/Level 2 First Certificate

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility