TGCh


Trosolwg o'r cwrs

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn annog dysgwyr i fod yn ddefnyddwyr TGCh deallus, gan ddatblygu amrywiaeth eang o sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth TGCh.

Dylai'r fanyleb fod yn sylfaen ar gyfer dilyniant i ddysgu pellach, gan gynnwys dilyniant o UG i U2, a/neu i gyflogaeth.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/technoleg-gwybodaeth-a-chyfathrebu-ug-safon-uwch/#tab_keydocuments

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant.

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/1177/9

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility