Celf a Dylunio: Cyfathrebu Grapheg a Ffotograffiaeth


Trosolwg o'r cwrs

Wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau gweithio yn y diwydiant Celfyddydau Creadigol, gyda’r dyheadau o ddod yn Ddylunydd Graffig.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau proffesiynol, technegol ac artistig mewn Dylunio Graffig. Byddwch yn cynhyrchu gwaith creadigol cyffrous yn y cyfryngau digidol a thraddodiadol, gan ddefnyddio cyfleusterau arbenigol; Cyfres gyfrifiadurol Apple Mac gan ddefnyddio Adobe Creative Suite: Photoshop, InDesign, Illustrator a meddalwedd arall, yn ogystal â lluniadu, paentio, cyfryngau print a ffotograffiaeth. Archwilir y rhain yng nghyd-destun prosiectau thematig a briffiau byw. Byddwch hefyd yn dysgu geirfa arbenigol ac yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o ddylunwyr graffig hanesyddol a chyfoes ac artistiaid a ffotograffwyr perthnasol.

UG
Uned 1: Ymchwiliad Creadigol Personol.

A2
Uned 2: Ymchwiliad Personol.

Uned 3: Aseiniad Wedi'i Osod yn Allanol.

Nodweddir y cwrs hefyd gan ymagweddau eang, creadigol ac arbrofol tuag at Ddylunio Graffig, gan archwilio delweddau, cynllun a theipograffeg i gyfathrebu â chynulleidfaoedd penodol.

Bydd hyn yn galluogi dysgwyr o gyrsiau Celf, Dylunio neu Gyfryngau Lefel 2, fel Diploma TGAU neu L2, a dysgwyr aeddfed i wneud dewisiadau hyddysg am lwybrau gyrfa a dilyniant sy'n benodol i faes Dylunio Graffig.

Cyfleoedd

O'r rhaglen UG / A2 hon, gall myfyrwyr symud ymlaen i'r cwrs Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio L3 / 4 yn NPTC Group neu'n uniongyrchol i brifysgol neu gyflogaeth.

Mae yna lawer o feysydd cyffrous Dylunio Graffig i anelu atynt fel gyrfa; Hysbysebu, Marchnata, Pecynnu, Dylunio Clawr Llyfrau, Cynllun a Dylunio ar gyfer Llyfrau a Chylchgronau, Posteri, Cyhoeddusrwydd, ID Corfforaethol, Dylunio Tudalennau Gwe, Teipograffeg a mwy.

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0723/0

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility