Dylunio a Thechnoleg: Dylunio Cynnyrch


Trosolwg o'r cwrs

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Dylunio a Thechnoleg yn rhoi cyfle unigryw yn y cwricwlwm i ddysgwyr adnabod a datrys problemau go iawn drwy ddylunio a gwneud cynhyrchion neu systemau.

Mae dylunio a thechnoleg yn bwnc ysbrydoledig, manwl gywir ac ymarferol. Mae'r fanyleb hon yn annog dysgwyr i ddefnyddio creadigrwydd a dychymyg wrth ddefnyddio prosesau dylunio iterus i ddatblygu ac addasu dyluniadau, ac i ddylunio a gwneud prototeipiau sy'n datrys problemau'r byd go iawn, ystyried eu hanghenion, chwenychiadau, dyheadau a gwerthoedd eu hunain a phobl eraill.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/dylunio-a-thechnoleg-ug-safon-uwch/#tab_keydocuments

Cyfleoedd

Daw'r medrau ymarferol a galluoedd datrys problemau caiff eu datblygu drwy astudio dylunio a thechnoleg yn ddefnyddiol mewn ystod eang o swyddi, ac yn y cartref.

Yn yr erthygl hon, cymerwn gip ar nifer o swyddi lle mae medrau dylunio a thechnoleg yn ddefnyddiol.

https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/dylunio-a-thechnoleg

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/1179/5

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility