Daearyddiaeth


Trosolwg o'r cwrs

Mae pwyslais cryf yn AS / A2 Daearyddiaeth (cyfrwng Cymraeg) ar sgiliau archwilio a’r ddealltwriaeth o brosesau corfforol a dynol a thirweddau, sy’n ddelfrydol i fyfyrwyr sydd am ddyfod yn Ddaearegwyr. Byddwch yn astudio amrywiaeth o faterion cymdeithasol ac amgylcheddol ar raddfa leol, cenedlaethol a byd-eang. Mae Daearyddiaeth yn bwnc modern ac amserol sy’n dwyn llawer o sgiliau ynghyd y mae cyflogwyr yn gofyn amdanynt. Gall Daearyddwyr fynd ymlaen i astudio amrywiaeth o gyrsiau prifysgol a gyrfaoedd amrywiol gan gynnwys cadwraeth a gwaith amgylcheddol, rheoli adnoddau, cynllunio ac addysgu.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/daearyddiaeth-ug-safon-uwch/#tab_keydocuments

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant. https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/daearyddiaeth

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0791/8

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility