Cymraeg Ail Iaith


Trosolwg o'r cwrs

Mae cwrs AS ac Lefel A Cymraeg Ail Iaith yn annog dysgwyr i astudio’r Gymraeg â diddordeb, mwynhad a brwdfrydedd gan alluogi dysgwyr i chwarae rôl briodol mewn cymdeithas ddwyieithog ar ddechrau’r unfed ganrif ar hugain.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/cymraeg-ail-iaith-ug-safon-uwch/#tab_keydocuments

Cyfleoedd

Mae'r sgiliau y gallwch eu meithrin wrth ddysgu Cymraeg yn ddefnyddiol mewn sawl gyrfa. Hyd yn oed os na fyddwch yn dymuno gweithio yng Nghymru yn y dyfodol, bydd y sgiliau sydd gennych oherwydd eich bod yn ddwyieithog yn cael eu hystyried yn beth cadarnhaol gan nifer o gyflogwyr. Mae i'r Gymraeg statws swyddogol yng Nghymru, sy'n golygu ei bod yn cael ei chydnabod gan y gyfraith. Felly, mae'r Gymraeg yn bwysig, a gall agor y drws at nifer o swyddi. Mae rhai swyddi yng Nghymru yn gofyn bod y Gymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/cymraeg

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0779/6

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility