Cynhyrchu Cyfryngau Digidol Creadigol


Trosolwg o'r cwrs

This qualification is designed to provide a technical introduction to digital content publishing. Learners develop skills in areas such as digital magazine production, image manipulation techniques and coding for web-based media. This course is equivalent in size to one A Level. There are 5 units covered over the two years:
• Unit 3 Digital Media Skills (mandatory - external)
• Unit 12 Website Production (internal)
• Unit 14 Digital Magazine Production (mandatory – internal)
• Unit 28 Image Manipulation Techniques (internal)
• Unit 29 2D Digital Graphics (internal)

Specification: https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/BTEC-Nationals/creative-digital-media-production/2016/specification-and-sample-assessments/BTEC-L3-Nat-ExtCert-in-Creative-Digital-Media-Prod-Spec.pdf

Cyfleoedd

https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/astudiaethaur-cyfryngaucyfathrebu

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0776/1

  Cymhwyster: Pearson BTEC Level 3 National Extended Certificate

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility