Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig


Trosolwg o'r cwrs

This course is delivered for a full day every Wednesday.

The Foundation Diploma is for learners looking to study construction as a one-year, full-time course, or for those wishing to take it alongside another area of contrasting or complementary study, as part of a two-year, full-time study programme.

It supports progression to higher education, if taken as part of a programme of study that includes
other BTEC Nationals or A Levels. It also supports progression to an Apprenticeship in the construction sector or to a further year of study at Level 3.

Specification: https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/BTEC-Nationals/Construction-and-the-Built-Environment/2017/specification/btec-l3-nat-foundation-dip-in-const-and-the-built-environ-spec.pdf

Cyfleoedd

https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/adeiladu-a'r-amgylchedd-adeiledig

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/1228/6

  Cymhwyster: Pearson BTEC Level 3 National Foundation Diploma

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility