Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth a Celf Gain


Trosolwg o'r cwrs

Mae ein manyleb UG a Safon Uwch mewn Celf a Dylunio yn cynnig profiadau dysgu creadigol diddorol ac arloesol, lle mae arfer celf, crefft a dylunio yn cael ei gyfuno'n ystyrlon â gwybodaeth a dealltwriaeth ddamcaniaethol.

Mae'r fanyleb yn rhoi cyfleoedd i'r dysgwyr ddatblygu sylfaen eang o sgiliau beirniadol, ymarferol a damcaniaethol yn yr UG, gan gynnig dealltwriaeth gyfannol iddyn nhw o amrywiaeth o ymarferion a chyd-destunau yn y meysydd celf, crefft a dylunio gweledol, gan arbenigo mwy a chyflawni'n well yn y Safon Uwch.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/celf-a-dylunio-ug-safon-uwch/#tab_keydocuments

Cyfleoedd

Gall bod yn Artist llwyddiannus olygu sawl peth. Fe all olygu cynhyrchu peintiad hardd neu ddarn o gerfluniaeth. Ond fe all cyn hawsed olygu dylunio blwch i rawnfwyd brecwast newydd neu hyd yn oed dynnu llun cyflymdra-uchel o ddarn newydd o offer technegol yn cael ei ddefnyddio.

Prin ydy'r bobl sy'n ennill bywoliaeth yn cynhyrchu 'gweithiau celf'. Ond mae llawer yn gallu defnyddio'u doniau celfyddydol mewn ystod eang o swyddi 'creadigol'.

Er bod Artistiaid a Dylunwyr yn gweithio mewn ffyrdd gwahanol, gyda deunyddiau gwahanol ac i ddibenion gwahanol, maen nhw i gyd yn defnyddio medrau creadigol yn eu gwaith. Mae yna ystod eang o yrfaoedd posib ar gael mewn celf a dylunio.

https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/celf-a-dylunio

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0723/0

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility