Tystysgrif Gymhwysol mewn Busnes


Trosolwg o'r cwrs

Mae ein cymwysterau Lefel 3 Busnes Cymhwysol yn cefnogi dysgwyr i ddeall y diwydiant busnes. Mae'n galluogi dysgwyr i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o agweddau sylfaenol ar fusnes ac i ddysgu am strategaeth busnes, ac yn rhoi cyfle iddynt ddatblygu amrediad eang o sgiliau a rhinweddau sydd eu hangen yn y diwydiant.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/level-3-business-teaching-from-september-2023/#tab_keydocuments

Cyfleoedd

Mae gan astudiaethau busnes ran i'w chwarae yn y rhan fwyaf o fyd gwaith. Hyd yn oed mewn gyrfaoedd technegol, ymarferol neu gelfyddydol, mae'n ddefnyddiol i fod â dealltwriaeth o sut mae sefydliad neu fusnes yn gweithredu - yn enwedig os ydych am fod yn rheolwr neu weithio i chi'ch hun fel person hunangyflogedig neu lawrydd. Bydd angen hefyd i chi ddeall anghenion eich cleientiaid, a sut i'w hysbysu o'ch cynhyrchion neu wasanaethau. Byddwch hefyd yn dysgu am y cynhyrchu, y cynllunio a'r bobl sydd eu hangen i wneud unrhyw sefydliad yn llwyddiannus. https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/astudiaethau-busnes

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/1177/3

  Cymhwyster: WJEC Level 3 Applied Certificate

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility