Rhieni

Darganfod ac archwilio gwybodaeth i rieni a gofalwyr.

...
Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Dysgu rhagor am amrywiaeth eang o bynciau.

Mwy o wybodaeth
...
Anghenion Dysgu Ychwanegol

Dysgu am Anghenion Dysgu Ychwanegol Ôl-16 ym Mhowys.

Mwy o wybodaeth
...
Llwyddiannau myfyrwyr

Dysgu am ein llwyddiannau yn y gorffennol a chyrchfannau disgyblion Powys.

Mwy o wybodaeth
Cludiant

Dysgwch fwy am gludiant Ôl-16, eich hawliau a theithio o amgylch sir hardd Powys.

Mwy o wybodaeth
...
Barod?

Mae gwneud cais i ddarparwr Llwybrau Dysgu Powys yn gyflym, syml ac i gyd ar-lein!

Gwneud cais nawr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility