Ysgol Calon Cymru


About

Yn Ysgol Calon Cymru yng nghanolbarth Powys mae tua 150 myfyriwr yn y chweched dosbarth. Rydym yn paratoi myfyrwyr ar gyfer llwybrau eu dyfodol trwy roi cyngor a chefnogaeth gyrfaol penigamp, yn ogystal â chynnig cyfleoedd i wella eu datganiadau personol, fel menter yr Ifanc a Gwobrau Dug Caeredin fel bo gan ein myfyrwyr y cyfle gorau posibl i lwyddo gyda’u ceisiadau y y dyfodol. Rydym yn dal i gydweithio gyda chyflogwyr i roi cyngor pwysig i fyfyrwyr, a chefnogaeth gyda lleoliadau gwaith, cyfweliadau ffug, a swyddi preswyl. Rydym yn ymfalchïo, nid yn unig yn y safonau academaidd uchel rydym yn ceisio eu cyflawni ond hefyd ar ddatblygu dysgwyr hyderus, uchelgeisiol, ac annibynnol. Lleolir y chweched dosbarth ar ddau gampws yn Llandrindod a Llanfair-ym-Muallt. Cyfeiriad e-bost Pennaeth y Chweched Dosbarth: TiernanE6@Hwbcymru.net

Key info

  Welsh Bacc: Compulsory

  Uniform: No

  Induction: Provided

  Common Room: Yes

  Parking: No

  Offsite: Yes

  ID Cards: Yes

All courses are accurate at the time of upload. Courses can only run if there are sufficient numbers.